Our Dogs

Our Boys

CH KOSMAS KONFIDENT STEP (IMP UKR) KOZZY
STAR GRIFF REGIS BLACK PANTHER (IMP UKR) REGGIE

Our Girls

KANGO VALHALLA VIXEN VIXEN
CITYJACK KOZZ I CAN HEIDE
KANGO KEWPIE PRINCESS
KANGO QUEEN MATILDA OF OZZ TILLY
KANGO BLACK TULIP TULIP
LYNTIKI LOMBRE CACHEE ELSIE
KANGO KEWPIE DOLL (RETIRED) KANGO
KANGO MONIQUE (retired) MONNY
KANGO HELLO DOLLY (RETIRED) DOLLY
CH KANGO KOSMIC COMET (Deceased) PIXY (deceased)
Kango Florence the Machine (retired) FLOSS