ZEENA

KANGO A PINT OF SPECIAL

DOB 11/04/2015

SIRE : KOSMAS KONFIDENT STEP

DAM : KANGO HELLO DOLLY